Algemene Voorwaarden

Algemeen

-Evi1972 gaat ervan uit dat voor het boeken van het Levindig Wandeljaar de Algemene Voorwaarden zorgvuldig zijn gelezen door de deelnemer.

-Door het betalen van de factuur wordt een bindende overeenkomst aangegaan tussen de deelnemer en Evi1972 gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden.

-Evi1972 spant zich tot het uiterste in om een aangenaam, leerzaam en veilig wandeljaar tot stand te brengen: een zogenaamde inspanningsverplichting.

-Evi1972 werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is en gaat dus zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Tijdens het wandeljaar kunnen er door Evi1972 en andere deelnemers foto’s en video’s worden gemaakt voor publicatie. Wil je niet gefotografeerd en/of gefilmd worden? Geef dit dan voor aanvang door.

Betaling

-Na aanmelding ontvangt de deelnemer via e-mail een factuur.

-Op deze factuur staat alle betaalinformatie, waaronder de betalingstermijn vermeld.

-Nadat het factuurbedrag door Evi1972 is ontvangen, is de overeenkomst gesloten.

Verzekering

-De deelnemer is bij dit wandeljaar verplicht mogelijke gezondheidsrisico’s zelf te dekken door een dekkende ziektekostenverzekering en een goede reis- en ongevallenverzekering met bergsportdekking af te sluiten.

-Evi1972 adviseert de deelnemer daarnaast om voor het wandeljaar en de geboekte reis ernaar toe een annuleringsverzekering af sluiten.

Risico en aansprakelijkheid

-Het wandeljaar vindt ook buiten plaats in de natuur en dat is nooit geheel zonder risico’s. De deelnemer accepteert dat er ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat Evi1972 schuld heeft, omdat zij alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om risico’s te minimaliseren.

-Evi1972 accepteert alleen verantwoordelijkheid voor ongevallen die die direct het gevolg zijn van nalatigheid van Evi1972.

-Evi1972 is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het negeren van instructies tijdens de bijeenkomsten van het wandeljaar.

-Medische (bijvoorbeeld een allergie) of psychische problemen die van invloed kunnen zijn op het deelnemen aan het wandeljaar moeten altijd worden doorgegeven aan Evi1972.

-Alle materialen die Evi1972 ter beschikking stelt, moeten met zorg worden behandeld. Kosten die ontstaan uit nalatigheid of vernielzucht worden in rekening gebracht.

Annuleren door de deelnemer

De deelnemer heeft het recht om het wandeljaar per e-mail te annuleren en heeft daarbij recht op de volgende restituties van het factuurbedrag:         

          -100% binnen 48 uur en tot 8 weken voor aanvang;

          -75% tot 6 weken voor aanvang;

          -50% tot 4 weken voor aanvang;

          -25 % tot 2 weken voor aanvang;

          -0% in de laatste week voor aanvang en bij niet verschijnen.

Als het wandeljaar minder dan 8 weken voor aanvang wordt geboekt, zijn ook de bovenstaande percentages van toepassing.

Annuleren door Evi1972

-Evi1972 heeft recht om een bijeenkomst te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmachtssituatie dan ook. In dat geval biedt Evi1972 steeds het best mogelijk alternatief.

-Evi1972 heeft het recht om het wandeljaar tot 2 weken voor aanvang te annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum, zoals vermeld op de website. De deelnemer heeft dan recht op het terugstorten van het reeds betaalde bedrag. Eventuele reeds gemaakte kosten, zoals reiskosten of materiaalkosten, zijn voor eigen rekening van de deelnemer. Voor de reis adviseert Evi1972 dan ook om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Klachten

-Als een deelnemer een klacht heeft over een bijeenkomst, dan kan de deelnemer dat tijdens de bijeenkomst melden bij Evi1972, zodat zij de mogelijkheid heeft om de klacht te verhelpen.

-Klachten die na afloop van een bijeenkomst worden gemeld, worden meegenomen in de evaluatie voor toekomstige activiteiten.

-Een klacht leidt nooit tot het terugbetalen van het reeds betaalde bedrag.

Nijmegen, 1 mei 2023